Tác giả: leemin1107

Thiên Chúa giáo là một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới, với hơn 2,4 tỷ tín đồ trên toàn cầu. Đạo Thiên Chúa được chia thành nhiều nhánh khác nhau, trong đó có các nhánh lớn nhất là Do Thái giáo; Công giáo và Tin lành. Đạo Thiên Chúa hay Đạo Công Giáo? Đạo Công giáo là nhánh lớn nhất của Thiên Chúa giáo, với hơn 1,3 tỷ tín đồ trên toàn cầu. Đạo Công giáo được thành lập vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, dựa trên những lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô. Tín…

Read More