Đơn khiếu nại tranh chấp đất đai

0

1. Mẫu đơn khiếu nại tranh chấp đất đai  như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

……. ngày…. tháng… năm….

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v:………………………………………………………………… )

 

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là:……………………………. sinh ngày…..tháng……năm…………….

Thường trú tại:…………………………………………………………………………………..

Số CMND/hộ chiếu…………………….. Ngày và nơi cấp:……………………………..

Tên quyết định, hành vi bị khiếu nại, của ai?:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Nội dung, lý do khiếu nại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:

– ………………………………………

– ………………………………………

– ………………………………………

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

2. Hướng dẫn chi tiết cách viết đơn khiếu nại đất đai

– Tên đơn khiếu nại

Tùy từng quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai bị khiếu nại mà có cách viết khác nhau. Ví dụ như:

+ Đơn khiếu nại về việc không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Đơn khiếu nại về việc chậm giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nơi gửi đơn khiếu nại

Kính gửi: Tên người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai.

– Nội dung, lý do khiếu nại

Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết trong đó phải nêu rõ quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của cơ quan, người có thẩm quyền mà người khiếu nại có căn cứ cho là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

 

– Nêu yêu cầu giải quyết khiếu nại:

+ Đề ghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, chứng minh).

+ Xem xét lại quyết định, hành vi để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, người liên quan đến quyền sử dụng đất.

Share.

About Author

https://worldcup888.com/bong-da . Video Trận Đấu . Keowin.net . http://soikeo.info