0

Hướng dẫn sử dụng sàn giao dịch T-Rex

T-Rex Exchange là một sàn phân phối OTC tại thị phần Việt Nam. Hệ thống dùng nền móng P2P để giúp các nhà đầu tư thực hành các thương lượng, tìm bán tiền điện tử một bí quyết an…